کارگاه آموزشی Sceintific Writing

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
رایگان!

کارگاه آموزشی Scientific Writing

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
500,000 تومان

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول ترجمه

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
550,000 تومان

کارگاه آموزشی آشنایی با بازار رمز ارزها و نحوه معامله در آن

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
250,000 تومان

کارگاه آموزشی آینده پژوهی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

سرفصل مطالبی که در کارگاه تدریس خواهد شد:
آشنایی با اصول و مبانی “آینده پژوهی”

*. تعریف آینده پژوهی
*.تاریخچه آینده پژوهی
*. اهمیت و ضرورت
*. اهداف
*.ویژگیها و مفروضات
*.سطوح و روشها
*. رویکردها و رهیافتها
*.آثار و پیامدها

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

28
250,000 تومان

کارگاه آموزشی تربیت مدرس زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
400,000 تومان

کارگاه آموزشی سیستم حسابداری صنعتی به روش های هزینه یابی مرحله ای سفارش کار و محصولات مشترک اصلی و فرعیJit

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

هزينه يابي سفارش كار
هزينه يابي مرحله اي ( مقدماتي و پيشرفته همراه با هزينه انتقالي و ضايعات )
هزينه يابي محصولات مشترك (اصلي و فرعي )
توليد بهنگام (jit )

0
150,000 تومان