ثبت نام کارگاه آشنایی با دستگاه اسپکتروفتومتری

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

1
250,000 تومان

ثبت نام کارگاه روش های انتگرال گیری معین و نامعین

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

2
100,000 تومان

ثبت نام کارگاه روش های انتگرال گیری معین و نامعین

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

1
100,000 تومان

ثبت نام کارگاه شیمی محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده ها( همراه با ارائه فرمولاسیون)

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی اعضای هیئت علمی علاقمندان شماره حساب 0111016515008 – شناسه واریز 1500893 به نام درآمد…

2
250,000 تومان

ثبت نام کارگاه کشت بافت گیاهان دارویی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی اعضای هیئت علمی علاقمندان شماره حساب 0111016515008 – شناسه واریز 1500893 به نام درآمد…

1
100,000 تومان

ثبت نام کارگاه کشت بافت گیاهان دارویی (کپی)

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی اعضای هیئت علمی علاقمندان          شماره حساب 0111016515008 – شناسه واریز…

0
100,000 تومان

دومین دوره کارگاه آموزشی کاربردهای عملی دستگاه اسپکتروفتومتر(UV-Vis)

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

1
200,000 تومان

کارگاه آشنایی با اصول پایه و تفسیر الکتروکاردیوگرام

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

سرفصل های مورد تدریس در کارگاه:
1. جریانات الکتریکی قلب
2. مبانی تفسیر الکتروکاردیوگرام
3. خصوصیات امواج الکتروکاردیوگرام
4. Normal Sinus Rhythm
5. Sinus Bradycardia
6. ریتم های پیوندگاهی

0
100,000 تومان