کارگاه آشنایی با اصول پایه و تفسیر الکتروکاردیوگرام

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

سرفصل های مورد تدریس در کارگاه:
1. جریانات الکتریکی قلب
2. مبانی تفسیر الکتروکاردیوگرام
3. خصوصیات امواج الکتروکاردیوگرام
4. Normal Sinus Rhythm
5. Sinus Bradycardia
6. ریتم های پیوندگاهی

0
100,000 تومان

کارگاه آموزش مقدماتی واکنش زنجیره ای پلی مراز PCR و PCR Troubleshooting

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی Scientific Writing

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
500,000 تومان

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول ترجمه

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
550,000 تومان

کارگاه آموزشی آشنایی با تحلیل پوششی داده ها

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
200,000 تومان

کارگاه آموزشی آشنایی با شیمی دارویی معدنی

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
250,000 تومان

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار گوسین

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
250,000 تومان

کارگاه آموزشی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
100,000 تومان