کارگاه آموزشی آشنایی با ممیزی داخلی HACCP

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

مطالبی که در این دوره تدریس می شود:
1 . مشخص نمودن تمامی خطرات بالقوه ، تجزیه و تحلیل خطرات و تعیین اقدامات لازم به منظور پیشگیری.

2 . تعیین نقاط کنترل بحرانی ( #CCP ) .

3 . تعیین حد یا حدود بحرانی برای هر CCP .

4 . برقراری سیستم پایش و کنترل برای هر CCP .

5 . انجام اقدامات اصلاحی در مواردی که سیستم پایش مشخص کند که CCP تحت کنترل نیست .

6 . تعیین روش هایی به منظور تائید عملکرد کارایی سیستم HACCP .

7 . مستندسازی روش ها و ثبت و بایگانی مناسب برای اصول و کاربرد آن ها .

1
100,000 تومان

کارگاه آموزشی آینده پژوهی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

سرفصل مطالبی که در کارگاه تدریس خواهد شد:
آشنایی با اصول و مبانی “آینده پژوهی”

*. تعریف آینده پژوهی
*.تاریخچه آینده پژوهی
*. اهمیت و ضرورت
*. اهداف
*.ویژگیها و مفروضات
*.سطوح و روشها
*. رویکردها و رهیافتها
*.آثار و پیامدها

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی آینده پژوهی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

سرفصل مطالبی که در کارگاه تدریس خواهد شد:
آشنایی با اصول و مبانی “آینده پژوهی”

*. تعریف آینده پژوهی
*.تاریخچه آینده پژوهی
*. اهمیت و ضرورت
*. اهداف
*.ویژگیها و مفروضات
*.سطوح و روشها
*. رویکردها و رهیافتها
*.آثار و پیامدها

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی افزودنی های گوشت، مزایا و معایب آن

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
250,000 تومان

کارگاه آموزشی پرورش قارچ خوراکی

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
200,000 تومان

کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و سرمابی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی ریزپوشانی ترکیبات غذا و دارو

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
100,000 تومان

کارگاه آموزشی سیستم حسابداری صنعتی به روش های هزینه یابی مرحله ای سفارش کار و محصولات مشترک اصلی و فرعیJit

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

هزينه يابي سفارش كار
هزينه يابي مرحله اي ( مقدماتي و پيشرفته همراه با هزينه انتقالي و ضايعات )
هزينه يابي محصولات مشترك (اصلي و فرعي )
توليد بهنگام (jit )

0
150,000 تومان