ثبت نام کارگاه انگیزش و یاددهی اثربخش

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان

ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی شماره حساب 0111016515008 – شناسه واریز 1500893 به نام درآمد آموزش های تخصصی کوتاه…

0
70,000 تومان

ثبت نام کارگاه تربیت مدرس زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی شماره حساب 0111016515008 – شناسه واریز 1500893 به نام درآمد آموزش های تخصصی کوتاه…

0
400,000 تومان

ثبت نام کارگاه روش های انتگرال گیری معین و نامعین

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

2
100,000 تومان

ثبت نام کارگاه روش های انتگرال گیری معین و نامعین

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

1
100,000 تومان

ثبت نام کارگاه رویکردهای نوین در مدیریت صنایع غذایی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی شماره حساب 0111016515008 – شناسه واریز 1500893 به نام درآمد آموزش های تخصصی کوتاه…

0
100,000 تومان

ثبت نام کارگاه ریز پوشانی ترکیبات غذا و دارو

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی شماره حساب 0111016515008 – شناسه واریز 1500893 به نام درآمد آموزش های تخصصی کوتاه…

0
100,000 تومان

ثبت نام کارگاه شیمی محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده ها( همراه با ارائه فرمولاسیون)

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی اعضای هیئت علمی علاقمندان شماره حساب 0111016515008 – شناسه واریز 1500893 به نام درآمد…

2
250,000 تومان

ثبت نام کارگاه طراحی مدل کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی علاقمندان به ایجاد کسب و کار شماره حساب 0111016515008 – شناسه واریز 1500893 به…

0
100,000 تومان