بابک قوامی عدل

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : بابک قوامی عدل

مرتبه علمی : مربی

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته و گرایش تحصیلی : فیزیک

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

0
100,000 تومان