دکتر آرزو احمدی دانیالی

درباره استاد

مرتبه علمی : استادیار

نام – نام خانوادگی : دکتر آرزو احمدی دانیالی

 

آدرس ایمیل

[email protected]

ماموریت و بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی(Ph.D)
رشته و گرایش تحصیلی : مدیریت بهداشت و خدمات درمانی

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس