دکتر آزیتا نوری

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر آزیتا نوری

پست سازمانی : مدیر گروه کارشناسی پیوسته شیمی محض و کاربردی-کارشناسی ارشد شیمی تجزیه و آلی

مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D)
رشته و گرایش تحصیلی : شیمی فیزیک

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

0
250,000 تومان