دکتر الهه خمسه

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر الهه خمسه

مرتبه علمی : استادیار

 

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D)
رشته و گرایش تحصیلی : ریاضی محض

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس