علی حاجی محمدی

مدیر تیم همیار آکادمی

درباره استاد:

آدرس ایمیل

[email protected]

صفحه اینستاگرام

[email protected]

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس