دکتر خشایار کاشانی جو

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : خشایار کاشانی جو

مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی(Ph.D)
سایر مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری     

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس