رضا فقیه میرزایی

درباره استاد:

نام و نام خانوادگی : رضا فقیه میرزایی
پست سازمانی : عضو هیات علمی تمام وقت، گروه کامپیوتر
مرتبه علمی : استادیار

بیوگرافی

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (.Ph.D)

رشته و گرایش : 
مهندسی کامپیوتر – سخت افزار

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس