دکتر سمیرا عرب

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر سمیرا عرب

پست سازمانی : عضو هیئت علمی 

مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D)

رشته و گرایش تحصیلی : شیمی آلی

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

0
200,000 تومان