دکتر حمیرا سلیمانی

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر حمیرا سلیمانی

مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل

moho_plant@qodsiau.ac.ir

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D)
رشته و گرایش تحصیلی : زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس