دکتر حمیرا سلیمانی

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر حمیرا سلیمانی

مرتبه علمی : استادیار

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D)
رشته و گرایش تحصیلی : زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

0
250,000 تومان