شهرام سهیلی

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر شهرام سهیلی

مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل

[email protected]
[email protected]

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی(Ph.D)

رشته و گرایش تحصیلی : تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس