صدیقه خوشنویس

درباره استاد:

مرتبه علمی : مربی

 

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

M.Sc. : Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, 2005-2008

Ph.D. Computer Engineering (Software Engineering): Shahid Behshti University, Tehran

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

آموزش کاربردی Word در پژوهش

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان
0
120,000 تومان