لیدا شاهسونی

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : خانم لیدا شاهسونی

مرتبه علمی : استادیار

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته و گرایش تحصیلی : صنایع غذایی 

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

0
200,000 تومان