دکتر مجید رجبی

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر مجید رجبی

پست سازمانی : رئیس دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : مربی

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D)
رشته و گرایش تحصیلی : زیست شناسی جانوری – تکوینی

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس