دکتر محسن معدنی

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر محسن معدنی

پست سازمانی : مدیر گروه کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته، و کاردانی

مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

دکتری مهندسی برق-الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی ­تکنیک تهران) (1392)

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

0
350,000 تومان