دکتر معصومه صالحی

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر معصومه صالحی

پست سازمانی : عضو هیئت علمی

مرتبه علمی : مربی

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

(Ph.D) رشته و گرایش تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

0
400,000 تومان