دکتر ملیحه احمدی

درباره استاد:


نام و نام خانوادگی: دکتر ملیحه احمدی
مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلیدکتری تخصصی (Ph.D)
رشته و گرایش تحصیلی
شهرسازی
بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس