دکتر مهدی مزینانی

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر مهدی مزینانی

پست سازمانی : عضو هیات علمی تمام وقت

مرتبه علمی : استادیار

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D)
رشته و گرایش تحصیلی : برق – الکترونیک

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

0
300,000 تومان