دکتر مینا جم زاد

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر مینا جم زاد
مرتبه علمی : استادیار

ماموریت و بیوگرافی

خرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D)
رشته و گرایش تحصیلی : شیمی آلی

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس