دکتر ویدا خاکی

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر ویدا خاکی

مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D)
رشته و گرایش تحصیلی : زمین شناسی

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس