دکتر پریسا کریشچی

درباره استاد:

نام – نام خانوادگی : دکتر پریسا کریشچی

پست سازمانی : مدیر گروه کارشناسی زیست شناسی عمومی-علوم جانوری-بیوشیمی

 مرتبه علمی : استادیار

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D)
رشته و گرایش تحصیلی : زیست شناسی جانوری 

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس