دکتر پیام بهزادی

درباره استاد:

نام-نام خانوادگی: پيام بهزادی

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه ميکروبیولوژی

مرتبه علمی : مربی

آدرس ایمیل

[email protected]

بیوگرافی

آخرين مدرک تحصيلی: دکتری تخصصی (PhD)

آخرين رشته و گرايش تحصيلی: زيست شناسی مولکولی

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس