دکتر کسری بهزاد

درباره استاد:

نام و نام خانوادگیدکتر کسری بهزاد

پست سازمانیمعاون دانشکده علوم پایه و مدیر گروه فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

بیوگرافی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی (Ph.D)
رشته و گرایش تحصیلی : فیزیک

بیشتر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس